Over fiKks: wie zijn wij?

Over fiKks: wie zijn wij?

Wij van fiKks geloven dat iedereen met geldzorgen er ook weer vanaf kan komen. En dat iemand dat misschien wel zelf moet doen, maar niet alleen. Geldzorgen brengen veel stress met zich mee en de wereld van schulden is ontzettend ingewikkeld. Daarom bieden wij met de fiKks app gratis én anoniem persoonlijke hulp. Samen met onze buddy’s zetten wij ons in voor een toekomst zonder geldzorgen.

Wij van fiKks geloven dat iedereen met geldzorgen er ook weer vanaf kan komen. En dat iemand dat misschien wel zelf moet doen, maar niet alleen. Geldzorgen brengen veel stress met zich mee en de wereld van schulden is ontzettend ingewikkeld. Daarom bieden wij met de fiKks app gratis én anoniem persoonlijke hulp. Samen met onze buddy’s zetten wij ons in voor een toekomst zonder geldzorgen.

Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Stichting Nederland Geldzorgenvrij helpt mensen die in reguliere schuldhulp tussen wal en schip vallen. Nederland Geldzorgenvrij is de verbindende schakel en helpt deze mensen om de aansluiting te maken richting het bestaande hulpaanbod.

Dat wordt gedaan door het bieden van een luisterend oor, nauwe samenwerking met partners en een hulpaanbod dat altijd overzichtelijk, toereikend, passend en effectief is. Wanneer dit niet het geval is, zet Stichting Nederland Geldzorgenvrij zich in als een vangnet voor degenen die wat extra begeleiding nodig hebben.

Stichting Nederland Gelzorgenvrij heeft geen winstoogmerk (ANBI status). Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld dat past in de doelstellingen.

We doen het niet alleen

Om een groot probleem zoals geldzorgen en schuldenproblematiek aan te pakken, heb je de hulp van anderen nodig. Stichting Nederland Geldzorgenvrij werkt dan ook nauw samen met andere organisaties, zoals de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenLabNL.

We doen het niet alleen

Om een groot probleem als dit aan te pakken, heb je de hulp van anderen nodig. fiKks werkt dan ook samen met allerlei organisaties. Zo werken we in de Social Fintech Alliantie samen aan data standaardisatie. Daarnaast is fiKks onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute.

Social Fintech Alliantie