Voetbal, een verjaardagsfeestje of een laptop voor school. Dit lijkt normaal in het leven van een kind, maar dat is het voor veel gezinnen niet. Een sportabonnement, laptop of feestje kost geld. In sommige gezinnen is hier onvoldoende geld voor. Gelukkig is er Sam& voor alle kinderen! Sam& is een samenwerkingsverband van Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport&Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Deze organisaties zijn er voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in een gezin dat minder te besteden heeft. Zodat een laptop, kinderfeestje of sportclub ook voor hen de normaalste zaak van de wereld wordt. fiKks sprak Juultje, die bij Sam& werkt, over de missie van Sam& én die van haarzelf.

“Ik heb zelf twee jonge kinderen en ik zie in hun omgeving veel verschillen tussen gezinnen. Eenoudergezinnen, gescheiden gezinnen, die hebben vaak minder te besteden. Een groeiende groep zijn de werkende armen. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht iemands financiële achtergrond. Het kan veel invloed hebben op een kind als die al op vroege leeftijd verschil zien met leeftijdsgenootjes. Financiële zelfredzaamheid begint al vroeg, als je als kind opgroeit in een gezin waarin dit ontbreekt, sta je bijna al met 1-0 achter. Dat is erg oneerlijk, want als kind kun je daar niets aan doen. Daarom vind ik het belangrijk dat iedereen op financieel gebied voor zichzelf zou moeten kunnen zorgen. Hulp hierbij moet laagdrempelig zijn.”

“Ieder kind moet mee kunnen doen. Ongeacht wat je financiële achtergrond is.”

“De organisaties die bij Sam& aangesloten zijn, ondersteunen gezinnen waar thuis weinig geld is met voorzieningen, zoals een laptop of een verjaardagscadeau. De aanvragen die bij ons worden gedaan worden doorgestuurd naar het juiste fonds. Soms kun je hulp zelf aanvragen, soms moet dat door een intermediair gedaan worden. En dat hoeft niet altijd iemand van schuldhulpverlening te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de school van je kind zijn.”

“We krijgen veel hulp van vrijwilligers. Mensen die helpen met verjaardagsboxen inpakken, het transport verzorgen of huisbezoeken afleggen. En sinds corona bieden steeds meer mensen aan om ons te helpen. Dat is mooi om te zien! Helaas zorgt corona er ook voor dat we meer hulpvragen krijgen. We hebben het zelfs nog nooit zo druk gehad als afgelopen zomer! Wat hier interessant aan is, is dat de verhalen van de hulpvragers breder zijn dan voorheen en ook wat betreft leeftijd wat opschuiven. Zo zien we dat de groep jongeren van 18 tot 21 jaar hard geraakt wordt door corona, hoewel onze grootste leeftijdsgroep nog steeds 4 tot 17 jaar is.”

“Door corona krijgen we helaas veel meer hulpvragen. Gelukkig melden zich ook veel vrijwilligers aan om te helpen.”

 “Door corona wordt het hopelijk “normaler” om hulp te vragen als je geldproblemen hebt. Dat zou een goede ontwikkeling zijn, want hulp vragen kan alleen maar helpen. Je lost het natuurlijk het liefst allemaal zelf op, maar als dat niet gaat, hoeft dat ook niet. Daarom is het zo belangrijk om deze hulp laagdrempelig te maken en vooral ook op een gelijkwaardige manier te bieden.”

 “We krijgen vaak mooie verhalen terug. Mails met bedankjes, mensen die laten weten hoe fijn het is om hulp te krijgen. Dat is waar je het voor doet: dat kinderen met alles mee kunnen doen. Niet alleen met school en sport, maar ook met andere belangrijke momenten in het leven. Dat vermindert zorgen, geeft een boost aan het zelfvertrouwen en de zelfontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft recht op dezelfde start. Geen enkel kind mag buiten de boot vallen. Gelukkig weten mensen ons steeds beter te vinden. Maar we mogen natuurlijk nóg bekender worden. We willen alle kinderen helpen!”

“We hopen dat we nóg bekender worden, zodat we meer kinderen kunnen helpen.”

Kan jouw gezin hulp van Sam& kan gebruiken? Ga naar https://www.samenvoorallekinderen.nl/ en kijk wat er allemaal mogelijk is.

Ken je een gezin dat financiële ondersteuning nodig heeft? Of begeleid jij als buddy een ouder die hulp kan gebruiken? Wijs diegene op Sam& of kijk samen naar de mogelijkheden.

Wil je iets doen voor Sam&? Check dan op https://www.samenvoorallekinderen.nl/help-mee/ hoe jij je kunt inzetten!